شبي از شبها تو مرا گفتي شب باش من كه شب بودم شب هستم شب خواهم بود شب گشتم به اميدى كه تو فانوس نظرگاه شب من باشي
">

وبلاگ خيال يار


خانه
آرشيو
پست الكترونيك


لوگو
شمارنده


Free Web Counter
Free Hit Counter
لوگوي دوستان


ياد اياملينكستان


رضا
تنديس
وروجک
باران مهر
عاشقانه ها
تمناي وصال
لولوي مهربون
خانم لولوي مهربون
ابرک قله نشين
تو در جان مني
طعم گس خورشيد
ماماني هستي
عشق بينهايت
حريم ياس۱۳۸۳/٥/۱۱

دوستت دارم تا هميشه

به نام خالق تو

هر گاه که قلم بر ميدارم و شروع به نوشتن می کنم به ياد تو می نويسم و تک تک کلمات و سطرهايی که خلق می شوند از آ ن تو خواهد بود.

غريبه ای بودی که از فاصله های دور آمده بودی ولی امروز از هر آشنايی آ شناتری و از هر عزيزی عزيزتر.

آری عزيز دلم ٫هر صبحگاه با ياد تو چشمانم را ميگشايم و تا شبانگاه با خيال تو همراهم و در نيمه های شب با آرزوی ديدار تو چشمانم را بر هم ميگذارم.

ضرباهنگ ثانيه های عمر من با ياد تو پيوند خورده اند و خاطراتم با عشق تو رنگ آميزی شده است. من در کلاس عشق تو الفبای محبت را آموختم و تمامی وجودم را از عطر ياد تو معطر کرده ام.

ای ستاره ی شبهای تارم من هميشه به وجود صميمی ات ٫ قلب پرمحبتت٫شعله ی عشق در چشمانت و دستان پر حرارتت نياز دارم.پس تا آن روز که در چشمان تو خيره شوم و دستان تو را در دست بگيرم منتظر خواهم ماند.

دوستت دارم تا هميشه...

باران

پيام هاي ديگران ()

خانه / آرشيو / ايميل


Designed by:
Hamed_BiDi@yahoo.com

www.hameddtm.persianblog.ir
آ©2004 All rights reserved for Omide Vesal