شبي از شبها تو مرا گفتي شب باش من كه شب بودم شب هستم شب خواهم بود شب گشتم به اميدى كه تو فانوس نظرگاه شب من باشي
">

وبلاگ خيال يار


خانه
آرشيو
پست الكترونيك


لوگو
شمارنده


Free Web Counter
Free Hit Counter
لوگوي دوستان


ياد اياملينكستان


رضا
تنديس
وروجک
باران مهر
عاشقانه ها
تمناي وصال
لولوي مهربون
خانم لولوي مهربون
ابرک قله نشين
تو در جان مني
طعم گس خورشيد
ماماني هستي
عشق بينهايت
حريم ياس۱۳۸٢/٦/٢٧

نيايشای طبيب دردهای بی دوا ای حبيب نفس های بی ريا
ای تمام حشمت و جاه و جلال وی بری از عيب ها حد کمال
ای که هستی پادشاه عالمين ای که هستی رهنما تو بر حسين
ای نهايت ای خدای آسمان ای که هستی صاحب اين بندگان
بر دل تاريک من منت بنه بر سرم تو تاجی از عزت بنه
کن دلم را بنده ات ای پادشاه تا نباشم پيش تو من روسياه
اين دل بی بندو بارم را بگير تا شوم در دام عشق تو اسير
رهنمايم باش در راه نجات تا که باشم عاشقت من تا ممات

باران

پيام هاي ديگران ()

خانه / آرشيو / ايميل


Designed by:
Hamed_BiDi@yahoo.com

www.hameddtm.persianblog.ir
آ©2004 All rights reserved for Omide Vesal