شبي از شبها تو مرا گفتي شب باش من كه شب بودم شب هستم شب خواهم بود شب گشتم به اميدى كه تو فانوس نظرگاه شب من باشي
">

وبلاگ خيال يار


خانه
آرشيو
پست الكترونيك


لوگو
شمارنده


Free Web Counter
Free Hit Counter
لوگوي دوستان


ياد اياملينكستان


رضا
تنديس
وروجک
باران مهر
عاشقانه ها
تمناي وصال
لولوي مهربون
خانم لولوي مهربون
ابرک قله نشين
تو در جان مني
طعم گس خورشيد
ماماني هستي
عشق بينهايت
حريم ياس۱۳۸۳/٦/۱٧

خيال يار

چه زود گذشت يک سالی را که برای از تو گفتن قلم بر دست گرفتم; با احساساتی که از حضور سبز تو در قلبم متبلور گشت صفحات کاغذ را آذين بستم و گاه گاه  از وجودی که لبريز از عشق و محبت تو بود سخن گفتم .

۱۷ شهريور ۸۲ بود که خيال يار را با خيال تو پيوند دادم, آري آن هنگام که ثانيه های زندگيم با حضور سبز تو رنگ آميزی شد خيال يار شکل گرفت .

جايی که از خيال تو آغاز شده و شايد روزی با وصال تو كامل شود .جايی که همانند قلبم  از آن تو خواهد بود تا هميشه .

بی هيچ بهانه ای به تو خواهم گفت: که در اين دشت وسيع, که در آن رهگذران می گذرند, از برای قدم سبز تو می بارم من٫ تا که شايد قدمی بر در اين خانه گذاری و مرا شاد کنی, و در آن لحظه سبز که محبت جاری است, تو زهر قطره ي من  ياد کنی.

 

                   

از نخستين باری که با شما در ۱۷ شهريور۸۲ همراه شدم يکسال با همه ی تلخيها و شيرينهايش گذشت  و ما همچنان با قايق زندگی بر رودخانه ی زمان بی هيچ توقفی از لحظات تلخ و شيرين زندگی می گذريم; چه سودمند تر که در اين راه ما بهترينها رابياموزيم, بيانديشيم, عمل کنيم و به ديگران ياد بدهيم چرا که آنچه می ماند فقط خوبی است .

دوستان عزيز دست نوشته هايتان بارها مرا هوشيار کرد گروهی را شاد و دسته ای ديگر را عاشق کرد پس راهتان را ادامه دهيد شايد در شبی بارانی شادی را مهمان خانه ای کنيد و يا راه را به گم کرده راهی نشان دهيد و عشق و محبت را به دل تنهايی هديه دهيد .

بين فکر من و تو فاصله هاست, ليك خوب می دانم همگی در پی آنيم كه دانيم عزيز٫

                                     خانه ی دوست کجاست ؟

عاشقی می گويد : درهمين نزديکی که دلی در طپش از عطر حضوری سبز است و همانجا که تو آرامترين لحظه خود را چيدی خانه ی او پيداست .

                                      تو چه می پنداری ؟؟؟

در آخر مثل هميشه برايتان سبزی ( طراوت و نشاط و زندگی ) و بارانی بودن ( زلاليت و بخشندگی ) را آرزومندم .

باران

پيام هاي ديگران ()

خانه / آرشيو / ايميل


Designed by:
Hamed_BiDi@yahoo.com

www.hameddtm.persianblog.ir
آ©2004 All rights reserved for Omide Vesal